ASN logo
AKDON
Last updated: 4 March 2012

name: AKDON
country: Russia
Aviatsionnaya Krasnoznamyonnaya diviziya osobogo naznacheniya - Red Banner Special Task Aviation Division

 

AKDON- Accident & incidents:


no occurrences in the database

 

AKDON- Photos: